Cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng 1 nhân cách sống

Cha cố Matthêu Vũ Khởi Phụng 1 nhân cách sống – Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.