NHẠC KỊCH TÌNH CHA:

———————————————————

Hiển Phượng xin được chia sẻ với quí Anh Chị nhạc kịch Tình Cha (Người con hoang đàng) do Vi Phương biên soạn dựa theo Tin Mừng Thánh Luca 15. 11-32 nói về Tình Cha, hay Người con hoang đàng. Đây là tâm tình của Phượng đã ấp ủ từ hơn 25 năm nay. Tạ ơn Chúa, Nhạc kịch này xong đúng vào cuối năm bế mạc Năm Thánh 2016. Ước mơ của Phượng là nhạc kịch này sẽ được diễn tả trên sân khấu. Nhưng mơ ước này lại quá lớn, khả năng lại hạn hẹp, nên đã thu hẹp lại trên youtube. Những nhân vật nói trong nhạc kịch này không ai khác hơn là những bạn bè, không một chút kinh nghiệm, đã thương mến khuyến khích và hy sinh thời giờ của mình để giúp cho hoàn tất.

Nhạc kịch dài hơn 2 tiếng rưỡi và được chia ra làm 4 màn. Thơ của Vi Phương. Phổ nhạc Nguyễn Văn Hiển.

Xin chân thành chia sẻ đến Cả Nhà trong Mùa Chay Thánh này và xin cầu cho nhau,

Thật quí mến,

Hiển Phượng

NHẠC KỊCH TÌNH CHA:

NHẠC KỊCH: TÌNH CHA – MÀN I – VI PHƯƠNG & NGUYỄN VĂN HIỂN

NHẠC KỊCH: TÌNH CHA – MÀN II – VI PHƯƠNG & NGUYỄN VĂN HIỂN

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH, TÔN GIÁO. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.