SỐNG

HOA 1

 

 

 

 

HOA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh chị Thụ & Mai gởi

Bài này đã được đăng trong Lời Hay Ý Đẹp. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.