Năm bản nhạc mới bị cấm.

https://www.youtube.com/watch?v=YxGcIzWtxY8

Con Đường Xưa Em Đi – Như Quỳnh

https://www.youtube.com/watch?v=1JuGlrW940E

Cánh thiệp đầu xuân – Cẩm Ly

https://www.youtube.com/watch?v=dshol5tlhj8

Rừng xưa – Tuấn Vũ

https://www.youtube.com/watch?v=wntvXX2CaJk

Chuyện Buồn Ngày Xuân – Tuấn Vũ & Hương Lan

https://www.youtube.com/watch?v=iPWqs14RbbI

Nhạc sĩ ANH THY Đừng Gọi Anh Bằng Chú

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.