Thánh Ca: Xin Cha Trương Bửu Diệp Chuyển Cầu – Lm Phêrô TTTuyên

Lễ giỗ lần thứ 71 cha TB Diệp 12/3/1946 – 12/3/2017

 

 

Thánh Ca: Xin Cha Trương Bửu Diệp Chuyển Cầu – Lm Phêrô TTTuyên

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.