Thánh Ca: Xin Cha Trương Bửu Diệp Chuyển Cầu – Lm Phêrô TTTuyên

Lễ giỗ lần thứ 71 cha TB Diệp 12/3/1946 – 12/3/2017

 

 

Thánh Ca: Xin Cha Trương Bửu Diệp Chuyển Cầu – Lm Phêrô TTTuyên

This entry was posted in NHẠC CẢNH. Bookmark the permalink.

Comments are closed.