Phụ Nữ Việt Nam – Mười Thương Ngày Nay

Nhân Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3.

Xin mời xem nhạc cảnh “Phụ Nữ Ngày Nay – 10 Thương Ngày Nay”

P.Trung

Phụ Nữ Việt Nam – Mười Thương Ngày Nay

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.