Bài hát : Ước Mơ Việt Nam & – Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ- Đỗ Thị Minh Hạnh

Bài hát : Ước Mơ Việt Nam – Nhạc & Lời : Đỗ Thị Minh Hạnh

Đỗ Thị Minh Hạnh – Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ

Bài này đã được đăng trong NHẠC CẢNH. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.