Nếu Ai Hỏi..

Nếu Ai Hỏi..

Nếu ai hỏi tôi sợ điều chi nhất ?

Tôi sợ nhiều.. bóng tối cõi lòng tôi

Danh lợi mất, xem như rằng chưa mất

Mất lương tri là mất đã nhiều rồi!

 

Nếu ai hỏi tôi ghét điều chi nhất ?

Ghét chính là đánh mất sự bình yên

Nếu không thương- tôi không ghét, không phiền!

Có thương, ghét.. hồn nhiên như trẻ nhỏ.

 

Nếu ai hỏi về tình yêu chân thật ?

– Biết nhịn nhường, sống chấp nhận lẫn nhau!

Yêu trói buộc làm người kia chật vật

Hạnh phúc song hành chiếc bóng khổ đau.


Nếu ai hỏi tôi biết ơn gì nhất ?

Thưa, chính là những trở ngại, chướng duyên..

Đời sóng gió giúp buông lòng kiêu ngạo

Sớm quay về nẻo Đạo, biết nhu khiêm.


Nếu ai hỏi điều làm tôi thất vọng ?

Đó chính là mơ mộng đổi thay đời.

Nếu tôi biết đổi chính mình quan trọng

Thay cái nhìn, thế giới đẹp tinh khôi!


Nếu ai hỏi điều gì tôi hy vọng ?

– Ước mong mình mở rộng cõi lòng hơn!.

Cái tôi lớn đất trời thu nhỏ lại

Tôi bé đi, đời bát ngát yêu thương..

Thích Tánh Tuệ – Như Nhiên

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.