Lời chúc đầu năm

Bài này đã được đăng trong Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.