Lời tố cáo từ tấm hình này.

Image may contain: 1 person
Facebook :Đinh Văn Hải with Dương Hoài Linh and 50 others.

Lời tố cáo từ tấm hình này.
Hàng triệu gia đình ly tán.
Hàng triệu thanh niên thanh nữ.
Hàng triệu sinh mạng con người.
Hàng triệu bà mẹ mất con.
Hàng triệu phụ nữ góa chồng.
Hàng triệu oan hồn vất vưởng.
Thề sinh bắc tử nam
Quyết đánh cho Mỹ cút
Để “giải phóng” miền nam
Rồi tất cả được gì!!!???
Vẫn nghèo hèn đói rách
Vẫn bất công tràn đầy
Vẫn tù đầy oan nghiệt
Vẫn chết chóc đau thương
Chỉ mỗi đảng cộng sản
Cùng quan chức giàu to
Con du học bên Mỹ
Đứa thì làm quan to.

Bài này đã được đăng trong BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, Các Bài Thơ. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.