Lời Chúa chúa nhật 1 mùa vọng 27-11-2016

Mt 24 câu 44

Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

 

This entry was posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM. Bookmark the permalink.

Comments are closed.