Lời Chúa chúa nhật tuần này 09-10

“Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”.

(Luca 17:câu 19)

This entry was posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM. Bookmark the permalink.

Comments are closed.