Lời Chúa để suy ngẫm Chúa nhật tuần này (18-09)

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”

(Luca 16 câu 13)

This entry was posted in LỜI CHÚA ĐỂ SUY NGẪM. Bookmark the permalink.

Comments are closed.