Hành trình trốn nã của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang vừa bị phế truất

Hành trình trốn nã của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang vừa bị phế truất

This entry was posted in CHÍNH TRỊ, Tin Việt Nam. Bookmark the permalink.

Comments are closed.