Hành trình trốn nã của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang vừa bị phế truất

Hành trình trốn nã của ông Trịnh Xuân Thanh – nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang vừa bị phế truất

Bài này đã được đăng trong CHÍNH TRỊ, Tin Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.