Làm sao để tha thứ & Những giải đáp mới nhất Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy chia sẻ – Đại Hội Thánh Mẫu 2016

Làm sao để tha thứ – Cha Matthêu Nguyễn Khắc Hy chia sẻ – Đại Hội Thánh Mẫu 2016

Những giải đáp mới nhất tại Đại Hội Thánh Mẫu Missouri 2016

Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.