Tị nạn Việt Nam – Bến bờ tự do

Tị nạn Việt Nam – Bến bờ tự do – DVD1 :
Tị nạn Việt Nam – Bến bờ tự do – DVD2 :
Bài này đã được đăng trong PHIM ẢNH DVD. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.