Lưu trữ của tác giả: Lm An Mai, CSsR

Tìm sự sống đời đời

Tìm sự sống đời đời Tác giả: Anmai, CSsR Mỗi người có một suy nghĩ, một cái nhìn về cuộc đời. Có những người đi tìm vinh quang chóng qua ở cõi tạm nhưng cũng có những người đi tìm … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN | Để lại phản hồi

TÌNH MẸ – TÌNH CHA

TÌNH MẸ – TÌNH CHA Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R. Kho tàng tục ngữ ca dao Việt Nam có câu : Một mẹ nuôi được mười con. Câu nói như diễn tả tình Mẹ thật bao la, thật to lớn. … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN | Để lại phản hồi

VINH QUANG ?

VINH QUANG ? Anmai, CSsR Con người khi bước vào trần gian này, còn bé thì chỉ lo chơi, lo ăn, lo học chứ chẳng nghĩ gì đến danh và đến phận. Lớn lên một tí, khi bước vào đời, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN | Để lại phản hồi

NIỀM TIN SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT

NIỀM TIN SỐNG LẠI TỪ CÕI CHẾT Chúa nhật X TN năm C 1 V 17, 17-24; Gl 1. 11-19; Lc 7, 11-17 Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R. Con người được Thiên Chúa dựng nên là để sống và sống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN | Để lại phản hồi

ƠN BÌNH AN

ƠN BÌNH AN Chúa nhật VI PS năm C Cv 15, 1-2.22-29; Kh 21, 10-14.22-23; Ga 14, 23-29 Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R. Con người, khi sinh ra, chẳng mang gì theo vào trần gian cả. Sinh ra, lớn lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN | Để lại phản hồi