Lưu trữ của tác giả: Tuyết Mai

TRẺ THẤY GIÀU MÀ HAM THẾ GIÀ CÓ HAM GIÀU KHÔNG?

TRẺ THẤY GIÀU MÀ HAM THẾ GIÀ CÓ HAM GIÀU KHÔNG? (CN XXVIII TN, năm B) Tuyết Mai Chúng ta ai là bậc cha mẹ thường hay dạy con mình từ khi chúng bắt đầu hiểu lờ tờ mờ thế … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

CHUỖI MÂN CÔI MẸ MARIA THƯƠNG BAN TẶNG

CHUỖI MÂN CÔI MẸ MARIA THƯƠNG BAN TẶNG Tuyết Mai Chuỗi Mân Côi Mẹ Maria thương ban tặng, ôi tuyệt vời Là khí cụ dẫn đưa hết thảy con cái Mẹ Trên thế trần đến cùng với … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Bài Thơ, TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

CHA MẸ ĐỪNG VÌ SĨ DIỆN MÀ CON CÁI KHÔNG LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI BÌNH THƯỜNG

CHA MẸ ĐỪNG VÌ SĨ DIỆN MÀ CON CÁI KHÔNG LỚN NỔI THÀNH NGƯỜI BÌNH THƯỜNG (Hạnh phúc gia đình) Tuyết Mai Cảm tạ Thiên Chúa luôn ban cho vợ chồng chúng tôi học được từ lâu trong vấn đề … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại GIA ĐÌNH | Để lại phản hồi

GANH TỊ LÀ TÁNH XẤU NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI TRẦN GIAN XUẤT PHÁT TỪ TRONG GIA ĐÌNH

GANH TỊ LÀ TÁNH XẤU NHẤT CỦA LOÀI NGƯỜI TRẦN GIAN XUẤT PHÁT TỪ TRONG GIA ĐÌNH (CN XXV TN, Năm B) Tuyết Mai Anh em thân mến, ở đâu có ganh tị và cãi vã, … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, GIA ĐÌNH | Để lại phản hồi

HÃNH DIỆN VÌ LỢI ÍCH CON CÁI CHO CHÚNG VÀ CHO ĐỜI

HÃNH DIỆN VÌ LỢI ÍCH CON CÁI CHO CHÚNG VÀ CHO ĐỜI (Hạnh phúc gia đình) Tuyết Mai Cảm tạ Thiên Chúa là Thiên Chúa chúng con đã ban cho chúng con nhà có được 3 đứa con mỗi người … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại GIA ĐÌNH | Để lại phản hồi

LỜI KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC

LỜI KÊU GỌI CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH MỤC Tuyết Mai Một cây hư tự nhào đổ chính nó sẽ làm tiếng ồn lớn giữa một rừng cây tươi tốt. Vâng, thật là đúng thay cho những người xấu khi … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

NGƯỜI GÌ MÀ NHƯ CÂM NHƯ ĐIẾC

NGƯỜI GÌ MÀ NHƯ CÂM NHƯ ĐIẾC Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN | Để lại phản hồi

LÒNG CÓ ĐẦY THÌ MIỆNG MỚI THỐT RA

LÒNG CÓ ĐẦY THÌ MIỆNG MỚI THỐT RA Tuyết Mai CN TN XXII, năm B … Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

CHÚNG CON THEO THẦY ĐỂ CÓ SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI

CHÚNG CON THEO THẦY ĐỂ CÓ SỰ SỐNG MUÔN ĐỜI Tuyết Mai Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: “Lời này chói tai quá! Ai nghe được!” … Vậy nếu các con thấy Con Người lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

HÃY LÀ CÔNG CỤ HỮU ÍCH CỦA THIÊN CHÚA

HÃY LÀ CÔNG CỤ HỮU ÍCH CỦA THIÊN CHÚA Lạy Chúa thường ngày chúng con có lối sống khoe khoang, tự cao tự đại, tự cho mình là người hay giỏi hơn người khác, thích có người để sai bảo … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

CẦN SỐNG TỪNG NGÀY NHƯ THỂ KHÔNG CÒN CÓ NGÀY MAI

CẦN SỐNG TỪNG NGÀY NHƯ THỂ KHÔNG CÒN CÓ NGÀY MAI Tuyết Mai Có phải cuộc đời của từng người chúng ta vắn hay dài đều có số mạng cả? Nên chúng ta cần lắm để tiết độ trong thời … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

Chính Ta là bánh ban sự sống

Chính Ta là bánh ban sự sống Tuyết Mai Họ liền thưa Người rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

HÃY SỐNG TRỌN VẸN MỘT NGÀY HỮU ÍCH TRONG KHẢ NĂNG CHÚA BAN

HÃY SỐNG TRỌN VẸN MỘT NGÀY HỮU ÍCH TRONG KHẢ NĂNG CHÚA BAN Tuyết Mai Chắc có lẽ trong rất nhiều người chúng ta luôn cảm thấy rằng mình nhỏ bé, ít học hay không có học, không là gì … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

CẢM NGHIỆM GIỜ LÂM TỬ

CẢM NGHIỆM GIỜ LÂM TỬ Tuyết Mai Chúng ta thường tự hỏi mình rằng tại sao chúng ta lại rất sợ phải đối mặt với thần chết ở trong giờ lâm tử?. Có phải chăng giờ ấy chúng ta … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại BÌNH LUẬN- SỰ KIỆN, TÔN GIÁO | Để lại phản hồi

NƯỚC TRỜI CÓ DỄ LÊN KHÔNG

NƯỚC TRỜI CÓ DỄ LÊN KHÔNG Tuyết Mai Nếu dễ thì hẳn trên Trời bây giờ không đủ chỗ Và cũng không cần Chúa Giêsu xuống trần gian Để Rao Giảng Tin Mừng khắp bờ cõi Để làm gương sống … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Các Bài Thơ | Để lại phản hồi